Creative coaching

Laten we eerlijk zijn: Iedereen heeft wel eens een steuntje in de rug nodig. Een plant moet je af en toe ook water geven. Om succes te behalen, heb je soms wat hulp nodig van buitenaf, een onafhankelijke partij, die van een afstandje kan observeren en kan helpen om je doelen helder te krijgen en te behalen. Informatie is overal te krijgen, maar dat is waardeloos als je het niet omzet in daden. Je bent hier niet toevallig, dus laten we aan de slag gaan.

Creatieve Workshops

Overal zijn coaches voor; wij zijn er voor de creatieven. Zonder creativiteit (en lef) kan je niet innoveren. Creativiteit lijkt soms lastig te plannen. In zeldzame gevallen komen ideeën spontaan op, vaak is het een langer proces. Door het creëren van juiste omstandigheden, kan creativiteit gestimuleerd en zelfs getraind worden. Door het plannen van een workshop, genereer je ideeën op een bepaald moment in je proces. Hiervoor maken we gebruik van verschillende creativiteitstechnieken. Afhankelijk van het beoogde resultaat en de groep kan een techniek beter werken dan een ander. Maar, en dit maakt het verschil, eerst besteden we aandacht aan de groep, de sfeer en stellen we regels, waardoor alle deelnemers zich veilig voelen om de meest uiteenlopende ideeën op tafel te leggen.

Dit soort workshops is maatwerk. Neem contact met me op, vertel je verhaal en ik vertel je hoe ik je kan helpen.

Brainstorm

In 1953 is brainstorming in zijn boek Applied Imagination voor het eerst door Alex F. Osborn vermeld. Osborn stond aan het hoofd van één van de beste reclamebureaus.  Hun core business was het ontwikkelen van sterke en originele communicatie-ideeën voor kleine en grote merken. Om de productiviteit te verhogen, legde Osborm een aantal spelregels vast waardoor het aantal ideeën omhoog schoot. Hij baseerde zijn ideeën op de 400 jaar oude Indiase (door hindoegeleerden ontwikkelde) Prai-Barshana-techniek. "using the brain to storm a problem". Het toepassen van deze brainstormregels leidde van ca. 10 ideeën per uur naar 100! De spelregels zijn bedoeld als beperking, maar om in de ideefase barrières weg te nemen en zoveel mogelijk ruimte te bieden voor creativiteit.

- Oordeel niet – alle ideeën zijn goed, worden aanvaard en opgeschreven;
- Focus op kwantiteit – streef naar zoveel mogelijk ideeën;
- Gekke ideeën zijn welkom – bizarre hersenkronkels leiden vaak tot de beste ideeën;
- Lift mee – borduur voort op andermans ideeën;

In de brainstormsessies help ik de deelnemers met een stappenplan, waarin ik ook het idee achter de stappen toelicht. In het stappenplan combineren we de brainstormregels met andere creatieve technieken (zoals visual thinking) om het optimale uit een ieders brein te halen. Door kleine stapjes en duidelijke uitleg is het me zelfs gelukt om een bestuur, bestaande uit gepensioneerde mensen uit voornamelijk politieke en financiële betrekkeningen, schetsend aan tafel te krijgen, op weg naar een corporatie identity voor hun nieuwe website. Ze waren positief verrast.
Na de koffie converteren we naar het beste idee, of een selectie van de beste ideeën voor de volgende stap.

Leiding geven aan creatieven

Hoe geef je leiding aan creatieven? Hoe houd je grip op het proces en de resultaten? Creatievelingen zijn niet de makkelijksten om te managen; Ze zijn vaak eigenzinnig en chaotisch en als ze verveeld raken, zoeken ze nieuwe uitdagingen buiten de deur.

Ik geef je inzicht in een creatief brein. Ik geef je handvatten en technieken om het beste uit je creatieve werknemers te halen, zonder de randvoorwaarden van de opdracht uit het oog te verliezen. Samen ontwikkelen we een format die werkt voor jou en je team.